duminică, 22 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 5491 ha
Intravilan: 150 ha
Extravilan: 5341 ha
Populatie: 4096
Gospodarii: 2100
Nr. locuinte: 2000
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 6


Numele localitatilor aflate in administratie:
Tutova, Bădeana, Criveşti, Ciortolom, Coroi, Vizureni
Asezarea geografica:
Localitatea se află situată la limita de sud a judeţului Vaslui, la 15 km sud de oraşul Bârlad, pe DE 581
Vecini: la sud - judeţul Galaţi, la est - comuna Griviţa iar la vest - comuna Iveşti
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creşterea animalelor
Comerţ
Activitati economice principale:
Agricultură
Comerţ
Prestări servicii
Obiective turistice:
Rezervaţia Pădurea Bădeana - Ocol Silvic Bârlad
Pensiunea "Raluca"
Evenimente locale:
14 octombrie - Ziua localităţii Bădeana
25 octombrie - Ziua satului Criveşti
8 noiembrie - Ziua localităţii Tutova
Facilitati oferite investitorilor:
Scutiri de impozite
Tarife scăzute clădiri, terenuri
Proiecte de investitii:
Ordonanţa 7 a Guvernului României:
Aducţiune apă sat Tutova şi Ciortolom
Canalizare şi staţie de epurare în localităţile Tutova şi Bădeana
Foraj aducţiune apă în satul Bădeana
Măsura 3.2.2. - Aducţiune gaz metan în localităţile Tutova şi Bădeana